Helfo- refusjon

 

 

Hovedregelen i Norge er at personer over 20 år må dekke kostnadene ved tannbehandling selv, men det finnes noen unntak.
HELFO kan gi økonomisk støtte til behandlingen ved enkelte sykdommer, tilstander og skader.
Ved tannbehandling i EU/EØS har man lik rett på refusjon fra HELFO som i Norge, eneste forskjellen er at man sender inn søknad og får refusjon i etterkant av behandlingen.

Stønad ytes ved systematisk behandling som tar sikte på å oppnå infeksjonskontroll av for eksempel marginal periodontitt. Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert.

Oxygen Medical har lang erfaring med behandling av refusjonsberettigede pasienter, og er deltagende på HELFO’s egne kurs for oppfriskning og oppdatering om gjeldende regler.

Våre tannleger vurderer om du kan ha krav på støtte fra HELFO, og hjelper deg med hele søknaden.
Det er 15 tilstander som gir rett til stønad fra HELFO:

 • 1. Sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller se SMT-listen fra HELFO)
 • 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 • 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 • 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • 6. Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • 7. Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • 8. Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • 10. Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 • 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
 • 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)​​
  (kilde: Helsedirektoratet – Helsenorge.no)

Har man dårlig råd, kan det også søkes støtte til tannbehandling hos NAV (etter sosialtjenesteloven).

Ofte stilte spørsmål:

Jeg har fått avslag på deler av behandlingen, hva gjør jeg?

Man kan klage på vedtak fra HELFO, klagefristen er seks uker fra mottatt vedtak.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med en eventuell klage!

Jeg har periodontitt, men ikke fått refusjon for alle kronene?

Periodontitt er en sykdom i tannkjøttet som kan føre til tanntap. Refusjon for krone og implantat-behandling ved periodontitt blir gitt der tannen er tapt. Det gis normalt ikke refusjon for tenner bak tann nummer fem i tannrekken, men i gjengjeld har denne pasientgruppen best uttelling av refusjon, da taksten per tannkrone er spesielt høy.
Det kan være ulike årsaker til at du ikke har fått for alle kronene, men det er likevel mulig å få en refusjonstakst som er opp imot det du betalte for behandlingen. Man får aldri høyere utbetaling enn det man faktisk har betalt for behandlingen.

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi vurdere hva du har fått for, og om det er hensiktsmessig med en klage.

Kan jeg få igjen for hele behandlingen?

Hvor mye man får i refusjon er avhengig av flere faktorer.
Noen opplever å få refundert hele beløpet de har betalt, da refusjonstaksten ofte er høyere enn prisen på behandlingen.

Eksempelvis er refusjonstaksten for en tannkrone Nok 6455,- per tapt/trukket tann ved periodontitt, en tannkrone på vår klinikk koster NOK 1990,- dermed kan man få igjen for hele tannbehandlingen.

Hvordan vet jeg om min behandling kan være refusjonsberettiget?

Om du ikke kjenner deg igjen eller er usikker på de 15 punkt som gir rett til refusjon, kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så kan vi sammen finne ut om det kan være grunnlag for refusjon på din behandling.

 

Andre som kan få dekket hele eller deler av behandling:
* Personer som bor på institusjon eller som mottar hjemmesykepleie (mer enn tre måneder).
* Tortur- og overgrepsutsatte og personer som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

Har du spørsmål om refusjon, kan du kontakte oss her:

Navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding